Disclaimer

Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door HomeFinance Financieel Adviesgroep BV / HomeFinance BV uit Bilthoven (HomeFinance). Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van bronnen, die wij betrouwbaar achten. Bij de samenstelling van de inhoud van de site is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. HomeFinance kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval de op deze site vermelde gegevens onjuistheden bevatten. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

De website is puur bedoeld als informatiebron. U dient de informatie op deze website niet te beschouwen als een persoonlijk advies. Indien u op basis van de informatie op onze websites de beslissing neemt om een rekening/spaarproduct te openen (of een andere financiële dienst af te nemen), bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Wij adviseren u om voordat u een product of dienst afneemt altijd eerst de (algemene) voorwaarden van het betreffende product/dienst bij de betreffende maatschappij op te vragen.

Overname of vermenigvuldiging van de op deze site verstrekte informatie is - anders dan uitsluitend voor privégebruik - alleen toegestaan indien vooraf schriftelijke toestemming van HomeFinance is verkregen.
Ga direct naar:
Spaarrekeningen zonder voorwaarden
Alle spaarrekeningen vergelijken
Deposito rekeningen vergelijken
Jeugdsparen vergelijken
Duurzaam sparen vergelijken
Spaargarantie: wat houdt dat in?