Veilig sparen

Tot 2008 werd sparen door vrijwel iedere spaarder gezien als risicoloos. Maar sparen is niets anders dan het lenen van geld aan een bank. De faillissementen van IceSave en DSB, de nationalisatie van een aantal andere banken en de internationale bankencrisis / kredietcrisis hebben duidelijk gemaakt dat sparen wel degelijk risico’s kent. Gelukkig biedt het depositogarantiestelsel voor veel spaarders een goede bescherming als een bank failliet gaat. Door veilig te sparen blijft het risico in de praktijk beperkt. Op deze pagina vind je een aantal tips die je kunnen helpen om veilig te sparen.

Controleer of het spaarproduct onder een garantieregeling valt

In Nederland is een groot aantal financiële instellingen actief die zich met producten richten op het spaargeld van de Nederlandse spaarder. Een groot gedeelte van de aangeboden producten zijn spaarrekeningen die onder een spaargarantieregeling vallen. Dit geldt echter alleen voor normale spaar- en depositorekeningen. Achtergestelde spaarrekeningen en depositorekeningen vallen onder geen enkele spaargarantie. Dit geldt ook voor spaarverzekeringen en beleggingsproducten. Controleer voordat je een spaarproduct afsluit altijd of het product onder een garantieregeling valt. Van de spaarrekeningen die op deze site vergeleken worden kun je eenvoudig achterhalen of het product onder een garantieregeling valt en zo ja, onder welke garantieregeling. Deze informatie is op diverse pagina's zichtbaar.

Uitgebreide informatie over spaargaranties

Controleer onder welk garantiestelsel het spaarproduct valt

De meeste spaarrekeningen die wij op deze site vergelijken, vallen onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel. Echter, in Nederland is ook een aantal spaarbanken actief die onder een buitenlands garantiestelsel vallen. En dat worden er - zeker dankzij de internationale spaarplatforms steeds meer! Dat hoeft geen probleem te zijn. Sterker nog: er zijn spaarders die vanuit de gedachte om het risico zo veel mogelijk te spreiden juist graag een deel van hun spaargeld stallen bij een bank die niet onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel valt. Houd hierbij echter wel rekening met de grootte en stabiliteit van het land/depositostelsel waar de bank onder valt. Zo wordt bijvoorbeeld het risico van bijvoorbeeld het Estlandse, Kroatisch en Letse depositogarantiestelsel door de meeste analisten hoger ingeschat dan het risico van het Belgische of Duitse garantiestelsel.

Uitgebreide informatie over het Nederlandse depositogarantiestelsel
Uitgebreide informatie over buitenlandse depositogarantiestelsels

Controleer of de spaarbank onder controle van de Nederlandsche Bank valt

Alle banken met een Nederlandse spaarvergunning vallen onder de uitgebreide controle van De Nederlandsche Bank (DNB). Banken met een buitenlandse vergunning vallen onder de controle van de toezichthoudende instantie van het land waar de bankvergunning loopt. Hierbij bestaat er nog een belangrijk onderscheid. Indien de bank met een buitenlandse bankvergunning een bijkantoor heeft in Nederland, valt de bank alsnog onder een beperkte controle van DNB. In zijn algemeenheid kun je stellen dat het vanuit het oogpunt van veilig sparen een voordeel is dat een bank onder controle valt van DNB. Hoe uitgebreider de controle, des te beter.

Spaargeld spreiden over meerdere banken

De Nederlandse spaargarantie gaat tot een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bankvergunning. Wil je veilig sparen, dan is het verstandig om maximaal het garantiebedrag bij een bank te stallen. Mensen met veel spaargeld doen er dus verstandig aan hun spaargeld niet bij één bank te stallen maar te spreiden over meerdere banken. Dit maakt het risico kleiner. Let hierbij wel op banken met een gedeelte bankvergunning! Omdat het garantiebedrag geldt per rekeninghouder per bankvergunning heeft het geen zin om spaargeld te spreiden onder banken die onder dezelfde bankvergunning vallen.

Overzicht van spaarbanken met een eigen of gedeelde Nederlandse bankvergunning
Ga direct naar:
Spaarrekeningen zonder voorwaarden
Alle spaarrekeningen vergelijken
Deposito rekeningen vergelijken
Jeugdsparen vergelijken
Duurzaam sparen vergelijken
Spaargarantie: wat houdt dat in?