Jeugdsparen

De spaarvorm jeugdsparen (ook wel jongerensparen genoemd) is een verzamelnaam voor een groot aantal verschillende typen rekeningen gericht op kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het grootste deel van deze rekeningen valt in 1 van de volgende 2 groepen:
  • jeugdspaarrekeningen / jongerenspaarrekeningen:
    Dit zijn spaarrekeningen waarop ouders en grootouders kunnen sparen voor hun (klein)kinderen. Uiteraard kunnen de jongeren zelf ook op deze rekeningen sparen, maar deze rekeningen zijn meer bedoeld als spaarvoorziening voor de toekomst (bijv. studie) van jongeren dan voor gebruik van de jongeren zelf.
  • jeugdrekeningen / jongerenrekeningen:
    Dit zijn rekeningen voor de jongere zelf. Vaak gaat het om een combinatie van een betaalrekening en een spaarrekening. Vaak kan de jongere zelf geld overmaken, pinnen en sparen waarbij de ouders nog wel mee kunnen kijken.
In Nederland wordt een groot aantal jongerenspaarrekeningen aangeboden. Deze rekeningen hebben met elkaar gemeen dat er gespaard kan worden voor en/of door jongeren. Maar er bestaan hele grote verschillen in de voorwaarden. Wij adviseren u om heel goed naar de voorwaarden te kijken voordat u een jeugdspaarrekening opent.

Overzicht actuele spaarrentes jeugdspaarrekeningen
Ga direct naar:
Spaarrekeningen zonder voorwaarden
Alle spaarrekeningen vergelijken
Deposito rekeningen vergelijken
Jeugdsparen vergelijken
Duurzaam sparen vergelijken
Spaargarantie: wat houdt dat in?