MeDirect

MeDirect MeSave

Spaarbank:MeDirect
Land van herkomst spaarbank:Malta
Garantieregeling:Maltese depositogarantiestelsel
Garantiebedrag:€ 100.000
Spaarrente vergoeding:
Minimale spaarrente:3,20 %
Maximale spaarrente:3,20 %
Wij tonen in onze vergelijkingen de effectieve rente van deze spaarrekening. MeDirect toont zelf standaard de nominale rente. Deze nominale rente is wat lager dan de effectieve rente omdat MeDirect meerdere keren per jaar rente uitkeert. Er geldt tot 31 maart 2024 een tijdelijke actierente van 3,75% voor iedere euro die tot die datum gestort wordt op de rekening.
Storting en saldo:
Minimale saldo:-
Maximale saldo:-
Minimale eerste storting:-
Maximale eerste storting:-
Periodiek sparen verplicht:Nee
Variabele of vaste rente:
Deze spaarrekening kent een variabele spaarrente. Een variabele rente houdt in dat de rente op ieder moment gewijzigd kan worden.
Opnamebeperkingen:
Het spaargeld op deze spaarrekening is altijd zonder beperkingen beschikbaar.
Verplichte betaalrekening:
Bij deze spaarrekening geldt geen verplichting om een betaalrekening bij de betreffende spaarbank te openen/hebben.
Beheer van de rekening:
Via internet / app:Ja
Via post, telefoon of bankkantoor:Nee
Historische spaarrente:
Laatste rentewijziging:29-11-2023 omhoog
Spaarrenteverloop van spaarrekening MeDirect MeSave
Ga direct naar:
Spaarrekeningen zonder voorwaarden
Alle spaarrekeningen vergelijken
Deposito rekeningen vergelijken
Jeugdsparen vergelijken
Duurzaam sparen vergelijken
Spaargarantie: wat houdt dat in?