Klimsparen

Een verhoudingsgewijs nieuwe spaarvorm is klimsparen. Klimsparen is een spaarvorm waarbij de spaarrente vergoeding jaarlijks toeneemt volgens een vooraf al bekend schema. De geboden rente over het eerste jaar is vaak veel lager dan van andere spaarrekeningen, maar de rente over het laatste jaar kan weer veel hoger zijn. Omdat vooral het hoogste spaarrente tarief (de rente over het laatste jaar) door banken sterk naar voren wordt gebracht, lijkt klimsparen heel interessant. Echter, als gekeken wordt naar de effectieve rente (de werkelijk behaalde rente) over de gehele periode, blijkt het rendement bij klimsparen vaak tegen te vallen. Een voordeel van klimsparen ten opzichte van deposito sparen (waar het geld ook voor langere tijd vast wordt gezet) is dat het spaargeld bij de meeste klimspaarrekening tussentijds gewoon opneembaar is.

Omdat het heel lastig is om klimspaarrekeningen goed te vergelijken (dus op basis van de werkelijke, effectieve spaarrente), hebben wij besloten om voorlopig geen klimspaarrekeningen te vergelijken op spaarrekeningen.nl.
Ga direct naar:
Spaarrekeningen zonder voorwaarden
Alle spaarrekeningen vergelijken
Deposito rekeningen vergelijken
Jeugdsparen vergelijken
Duurzaam sparen vergelijken
Spaargarantie: wat houdt dat in?