Internationaal sparen via Raisin

In de vergelijkingen van spaarrentes op Spaarrekeningen.nl komt u banken tegen met achter de naam: via Raisin. Op deze pagina leggen we uit wat Raisin is en hoe sparen via dit platform werkt.

Direct naar de website van Raisin

Raisin: een internationaal spaarplatform

Sinds 2016 is het mogelijk om vanuit Nederland eenvoudig te sparen bij banken elders in de Europese Unie (EU). Eerst via het spaarplatform van Savedo. Later ook via het spaarplatform van Raisin. In 2021 heeft Raisin Savedo overgenomen, waardoor momenteel alleen Raisin nog actief is.

Via Raisin kunt u geld inleggen op deposito's in verschillende landen. U hoeft daarvoor niet naar die landen toe, u hoeft ook niet in een buitenlandse taal te communiceren. U regelt alles via het platform van Raisin, gewoon in het Nederlands.

Hogere spaarrente bij buitenlandse banken

In diverse EU-landen zijn banken actief die graag spaargeld willen binnenhalen. Ze zijn vaak bereid daarvoor rentetarieven te vergoeden die ruim boven de rentes in Nederland liggen. Die hogere spaarrente maakt het voor de Nederlandse spaarder interessant om bij zo'n bank in het buitenland te sparen.

Spaargeld naar het buitenland brengen?

Echter: sparen in het buitenland klinkt wellicht griezelig. U kent het land niet, u spreekt de taal niet. Zelf uw geld naar bank in een ander land storten is voor veel mensen geen optie. Via Raisin kunt u geld onderbrengen in een deposito bij een buitenlandse bank, terwijl zij de communicatie op zich nemen.

Veilig sparen in het buitenland

Via Raisin kunt u alleen sparen bij banken die gevestigd zijn in een land dat lid is van de EU. Voor deze landen geldt allemaal dezelfde verplichting om spaargelden te garanderen als in Nederland: een spaargarantie van € 100.000 per persoon, per bank. Deze garantie is dus ook van toepassing op elke bank waar u via Raisin uw geld kunt onderbrengen. Mocht het zover komen dat er een beroep gedaan moet worden op het depositogarantiestelsel voor die bank – dan kunt (dit móet niet) u dit in volmacht overlaten aan Raisin. U hoeft dan dus niet met de buitenlandse instantie te communiceren over het claimen van uw gegarandeerde spaargeld.

Garantiestelsel in euro's of lokale valuta

Let wel goed op of het garantiebedrag in het betreffende land is vastgelegd in Euro's of in lokale valuta. De standaard garantie van € 100.000 per persoon, per bank is in sommige Europese landen (bijvoorbeeld in Groot-Brittanië, Tsjechië en Kroatië) omgerekend naar de eigen valuta. Als u dan een beroep moet doen op het garantiestelsel terwijl de waarde van die munt net sterk gedaald is, kan dat alsnog het verlies van een deel van uw spaargeld opleveren.

Deposito openen via Raisin

Als u een deposito opent bij een bank in het buitenland via dit platform krijgt u een gratis Raisin-rekening. Daar stort u het geld op, dan wordt het door Raisin doorgestort naar de betreffende bank. Wilt u later een deposito bij een andere bank die is aangesloten, dan loopt dat via diezelfde rekening – u hoeft dus maar één keer een rekening te openen. Identificeren doet u ook eenmalig, Raisin stuurt iemand naar u toe voor persoonlijke identificatie.

Belastingtechnische aspecten van sparen in het buitenland

In Nederland bent u belastingplichtig over uw hele vermogen. Ook als dat vermogen in het buitenland op een deposito staat. In veel andere landen innen de banken echter belasting via een bronheffing: de belasting wordt ingehouden op de uit te betalen rente. U wilt natuurlijk niet dubbel belasting betalen. Daar is een oplossing voor: via Raisin vult u een formulier in om de bronheffing te voorkomen – dan krijgt u vervolgens de volledige rente uitbetaald. Bent u te laat met het formulier en is er al bronheffing ingehouden? Dan kunt u dit alsnog via de betreffende overheid terugkrijgen. Uiteindelijk betaalt u dus alleen in Nederland belasting over het spaargeld dat u in het buitenland stalt.
Ga direct naar:
Spaarrekeningen zonder voorwaarden
Alle spaarrekeningen vergelijken
Deposito rekeningen vergelijken
Jeugdsparen vergelijken
Duurzaam sparen vergelijken
Spaargarantie: wat houdt dat in?